Les restriccions dels vehicles en episodis contaminants s’iniciaran l’1 de desembre d’aquest any, amb l’excepció dels vehicles de persones amb mobilitat reduïda i dels serveis d’emergència, mèdics i funeraris.

Es preveuen restriccions de vehicles a partir de l’1 de desembre de 2017 per reduir els nivells de contaminació i situar-los per sota de la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

A partir de l’1 de desembre de 2017, quan es declari un episodi, es preveu restringir la circulació dels vehicles més contaminants. Així, el parc mòbil circulant que no tingui l’etiqueta de la Direcció General de Trànsit tindrà prohibida la circulació entre les 7.00 i les 20.00 hores en tot l’àmbit de Barcelona, amb l’excepció de la Zona Franca, Vallvidrera i les Planes.

Els vehicles de persones amb mobilitat reduïda i dels serveis d’emergències, mèdics i funeraris estaran exempts d’aquestes restriccions, mentre que les motos, els camions, els autobusos i les furgonetes amb certificats d’emissió de CO2 Euro 1, Euro 2 o Euro 3 tindran un període de carència en la fase inicial d’aplicació.

Per facilitar l’aplicació de la mesura, a partir del mes de juliol s’habilitarà un sistema automàtic d’avisos que alertarà sobre la posada en marxa i la desactivació dels episodis de contaminació i que es podrà descarregar des del web de Qualitat de l’Aire. Aquest web ja disposa d’una aplicació per facilitar informació sobre l’etiqueta corresponent a cada vehicle segons la matrícula que tingui.

La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha assegurat que aquestes mesures “són un pas endavant per preparar la ciutat i garantir el dret a la salut de totes les persones”, previ a les mesures estructurals que s’implantaran en el futur.

Paral·lelament, s’està treballant en altres mesures com, per exemple, la restricció a la zona de baixes emissions (àmbit entre rondes) de manera permanent i progressiva als vehicles més contaminants a partir de l’any 2020, o mecanismes per dificultar l’aparcament d’aquests vehicles.

Font: http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/