Comunicat de la Direcció General de Transports i Mobilitat relatiu a la suspensió de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional per a l’exercici de l’activitat de conductor i conductora professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera.

Atesa la situació d’alerta sanitària i amb la finalitat d’adoptar mesures de contenció del coronavirus SARS-CoV-2, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha acordat suspendre la realització de les proves del Certificat d’Aptitud Professional (CAP) que s’havien de realitzar el proper dia 20 de març a:
 Àmbit territorial de Barcelona: recinte firal la Farga de l’Hospitalet de Llobregat, c. Barcelona, 2, l’Hospitalet de Llobregat.
 Àmbit territorial de Girona: Casa de Cultura de Girona, plaça Pompeu Fabra, Girona.
 Àmbit territorial de Lleida: Campus de Cappont de la Universitat de Lleida, Lleida.
 Àmbit territorial de Tarragona: Complex Educatiu de Tarragona (Universitat Laboral), autovia de Salou, s/n, Tarragona.
 Àmbit territorial de les Terres de l’Ebre: Serveis Territorials d’Ensenyament, c. Providència, 7-9, Tortosa.
Oportunament i quan s’hagi superat aquesta situació es farà pública la nova data per a la realització de les proves suspeses.
Les taxes abonades per a la realització de les proves suspeses seran vàlides per a la propera data d’exàmens que es pugui fixar.
Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar als telèfons habituals de contacte per temes CAP.
David Saldoni de Tena
Director General de Transports i Mobilitat
Signat electrònicament

Font: Transport